Skip to main content

Show filters

Hide filters

izdajati račune

Description

Description

Pripraviti račun za prodano blago ali opravljene storitve, z navedbo posameznih cen, celotnega zneska in pogojev. Celovito obdelati naročila, prejeta po telefonu, telefaksu ali prek spleta, ter pripraviti končni račun stranke.

Razmerja