Skip to main content

Show filters

Hide filters

organizirati informacijske storitve

Description

Description

Načrtovati, organizirati in vrednotiti informacijske dejavnosti in storitve. Sem spada iskanje informacij, relevantnih za ciljno skupino, priprava lahko razumljivega informativnega gradiva in iskanje različnih načinov razširjanja informacij prek različnih kanalov, ki jih uporablja ciljna skupina.

Razmerja