Skip to main content

Show filters

Hide filters

nadzorovati proizvodnjo motornih vozil

Description

Description

Pregledovati obrate, v katerih se proizvajajo motorna vozila, za nadzorovanje varnosti in kakovosti. Zagotavljati, da se sestavni deli izdelujejo v skladu z varnostnimi in projektnimi specifikacijami.