Skip to main content

Show filters

Hide filters

izvajati kovčing zaposlenih

Description

Description

Ohranjati in izboljševati uspešnost zaposlenih z usposabljanjem posameznikov ali skupin o optimizaciji določenih metod, spretnosti ali sposobnosti z uporabo prilagojenih slogov in metod usposabljanja. Poučevati novo zaposlene delavce in jim pomagati pri spoznavanju novih poslovnih sistemov.

Druga oznaka

izvajati kovčing zaposlenih