Skip to main content

Show filters

Hide filters

upravljati prenosni sistem električne energije

Description

Description

Upravljati sisteme, ki zagotavljajo prenos električne energije iz obratov za proizvodnjo električne energije v objekte za distribucijo prek električnih vodov, pri čemer se zagotavlja varnost operacij in skladnost s časovnim razporedom ter predpisi.