Skip to main content

Show filters

Hide filters

spodbujati enakost spolov v poslovnih okoliščinah

Description

Description

Povečevati ozaveščenost in izvajati kampanje za izenačevanje spolov z ocenjevanjem udeležbe na položajih in dejavnostih, ki jih izvajajo podjetja nasploh.