Skip to main content

Show filters

Hide filters

prizadevati si za rast družbe

Description

Description

Razvijati strategije in načrte, katerih cilj je doseči trajnostno rast podjetij, katerega lastnik je samozaposlen ali nekdo drug. Prizadevati si za ukrepe za povečanje prihodkov in pozitivnih denarnih tokov.

Razmerja