Skip to main content

Show filters

Hide filters

razširjati rezultate znanstveni skupnosti

Description

Description

Javno objavljati znanstvene rezultate na vse ustrezne načine, vključno s konferencami, delavnicami, kolokviji in znanstvenimi publikacijami.

Razmerja