Skip to main content

Show filters

Hide filters

razvijati strategije ravnanja z nevarnimi odpadki

Description

Description

Razvijati strategije, katerih cilj je povečati učinkovitost zmogljivosti za obdelavo, prevoz in odstranjevanje nevarnih odpadnih materialov, kot so radioaktivni odpadki, kemikalije in elektronika.