Skip to main content

Show filters

Hide filters

nadzorovati prehrano v zdravstvenem varstvu

Description

Description

Nadzorovati hrano, menije in obroke, ki se zagotavljajo v zdravstvenem varstvu, da se zagotovi skladnost z varnostnimi in higienskimi standardi.

Razmerja