Skip to main content

Show filters

Hide filters

komunicirati z mediji

Description

Description

Med izmenjavo mnenj z mediji ali morebitnimi sponzorji komunicirati strokovno in s pozitivno podobo.