Skip to main content

Show filters

Hide filters

tehtati surovine ob sprejemu

opravljati meritve, povezane z delom

spretnosti in kompetence za samoorganiziranost

učinkovito delo

nadzorovati kakovost

opravljati preglede kakovosti pred sestavljanjem

preverjati kakovost surovin

potrjevati surovine

meriti fizikalne lastnosti

življenjske spretnosti in kompetence

uporaba splošnega znanja

uporabljati znanje s področja naravoslovja, tehnologije in inženirstva

opravljati meritve, povezane z delom

tehtati materiale

delati s stroji in specializirano opremo

uporabljati precizne instrumente in opremo

upravljati opremo za precizno merjenje

upravljati tehtnico

premeščati ali dvigovati materiale, opremo ali zaloge

upravljati sprejem surovin za živalsko krmo

meriti fizikalne lastnosti

tehtati

izvajati postopke ocenjevanja materiala ob sprejemu

rokovati in premeščati

premeščati in dvigovati

skladiščiti blago in materiale

voditi dobavo surovin

analizirati in vrednotiti informacije in podatke

analizirati in vrednotiti informacije in podatke

načrtovanje in organizacija

organizirati informacije, predmete in vire

obdelovati kvalitativne informacije

informacijska znanja in spretnosti

spremljati, pregledovati in preverjati

spremljanje kakovosti blaga

prečne spretnosti in kompetence

miselne spretnosti in kompetence

obdelava informacij, zamisli in konceptov

kritično razmišljati

spretnosti

zagotavljati pomoč in oskrbo

varovati in izvrševati zakone

upoštevanje operativnih postopkov

izvajati postopke ocenjevanja materiala ob sprejemu

preverjati kakovost surovin ob sprejemu

tehtati surovine ob sprejemu

Description

Description

Izvajati postopke tehtanja za oceno količine surovin. Točno zabeležiti težo in poskrbeti za čim manjše izgube surovin.