Skip to main content

Show filters

Hide filters

upravljati prenosni sistem plina

Description

Description

Upravljati sisteme, ki zagotavljajo prenos zemeljskega plina in plinastih goriv po cevovodih iz obratov za proizvodnjo plina v objekte za distribucijo plina, pri tem pa zagotavljati varnost dejavnosti in skladnost s časovnimi načrti in predpisi.