Skip to main content

Show filters

Hide filters

komunicirati na področju mineralnih surovin

Description

Description

Z izvajalci, politiki in javnimi uslužbenci komunicirati o vprašanjih v zvezi z mineralnimi surovinami.