Skip to main content

Show filters

Hide filters

opredeliti potrebe strank

Description

Description

Uporabljati ustrezna vprašanja in dejavno poslušati, da se opredelijo pričakovanja, želje in zahteve potrošnikov glede na proizvod in storitve.

Razmerja