Skip to main content

Show filters

Hide filters

zagotavljati skladnost z načrti za distribucijo električne energije

Description

Description

Spremljati delovanje naprav za distribucijo električne energije in distribucijskih sistemov za električno energijo, da se zagotovi izpolnjevanje ciljev distribucije in potreb po oskrbi z električno energijo.