Skip to main content

Show filters

Hide filters

promovirati kmetijske politike

Description

Description

Spodbujati vključevanje kmetijskih programov na lokalni in nacionalni ravni za pridobitev podpore za razvoj kmetijstva in ozaveščenost o trajnostnem razvoju.