Skip to main content

Show filters

Hide filters

vodenje projektov po metodi PRINCE2

Description

Description

Pristop upravljanja PRINCE2 je metodologija za načrtovanje, upravljanje in nadzor virov IKT za dosego določenih ciljev ob uporabi orodij IKT za upravljanje projektov.

Druga oznaka

projektno vodenje po metodologiji PRINCE2