Skip to main content

Show filters

Hide filters

izboljševati prevedena besedila

Description

Description

Pregledati, prebrati in izboljšati človeške ali strojno podprte prevode. Prizadevati si za pravilnost in kakovost prevodov.