Skip to main content

Show filters

Hide filters

13890
spretnosti

Steber spretnosti ESCO določa vrsto spretnosti in razlikuje med i) koncepti spretnosti/kompetenc in ii) koncepti znanja. Ne razlikuje pa med spretnostmi in kompetencami. Vsak od teh konceptov ima en prednostni izraz in poljubno število neprednostnih izrazov v vsakem od 27 jezikov ESCO.

Vsak koncept zajema tudi razlago v obliki opisa.   Steber spretnosti ESCO vsebuje 13 485 konceptov, hierarhično strukturiranih v štiri klasifikacijske podkategorije. Vsaka podkategorija se nanaša na različne vrste konceptov znanja in spretnosti/kompetenc:     

  • znanje,      
  • spretnosti,      
  • vedenje in vrednote,      
  • jezikovne spretnosti in znanje.  

Poleg hierarhije se lahko do podsklopov spretnosti dostopa prek:      

  • hierarhije prečnih spretnosti,     
  • zbirke jezikov,     
  • zbirke digitalnih spretnosti.  

Hierarhija spretnosti ESCO se nenehno izboljšuje. Povratne informacije o kakovosti spretnosti in skupin spretnosti nam lahko posredujete prek naše kontaktne strani.      

Obvestilo o avtorskih pravicah: Hierarhija spretnosti ESCO delno temelji na elementih obstoječe klasifikacije mreže O*Net in kanadskega glosarja spretnosti in znanja. Več informacij je na voljo tukaj.          

O*NET OnLine zagotavlja ministrstvo ZDA za delo, zaposlovanje in usposabljanje (USDOL/ETA). Uporaba z dovoljenjem           CC BY 4.0 O*NET® je blagovna znamka USDOL/ETA.         

Skills and Knowledge Checklist zagotavlja Vlada Kanade. Vlada Kanade trenutno razvija okvire in proizvode za boljše opredeljevanje in opisovanje kompetenc, prvi javno dostopni del teh prizadevanj pa je Skills and Competencies Taxonomy.