Skip to main content

Show filters

Hide filters

upravljati pogodbe

Description

Description

Pogajati se o pogojih, stroških in drugih specifikacijah pogodbe ter zagotoviti, da izpolnjujejo pravne zahteve in so pravno izvršljivi. Nadzirati izvajanje pogodbe, dogovoriti se o spremembah in jih dokumentirati v skladu s pravnimi omejitvami.

Razmerja