Skip to main content

Show filters

Hide filters

modeliranje poslovnih procesov

Description

Description

Orodja, metode in evidence, kot so model in notacija poslovnih procesov (Business Process Model and Notation, BPMN) ter jezik izvajanja poslovnih procesov (Business Process Execution Language, BPEL), ki se uporabljajo za opis in analizo značilnosti poslovnega procesa ter modeliranje njegovega nadaljnjega razvoja.

Druga oznaka

modeliranje procesov

modeliranje poslovnega procesa

procesno modeliranje

BPMN modeliranje

modeliranje poslovnih postopkov