Skip to main content

Show filters

Hide filters

povpraševalni jezik okvira za opis virov

Description

Description

Povpraševalni jeziki, kot je SPARQL, ki se uporabljajo za pridobivanje in manipulacijo podatkov, shranjenih v podatkovnem modelu za formalno opisovanje spletnih virov in njihovih metapodatkov (RDF).

Druga oznaka

jezik RDF

jezik SPARQL

povpraševalni jezik okvira za opisovanje virov

povpraševalni jezik okvira za opis vira

povpraševalni jezik RDF

RDF povpraševalni jezik

Razmerja