Skip to main content

Show filters

Hide filters

upravljati podatke

Description

Description

Upravljati vse vrste virov podatkov v njihovem življenjskem ciklu s profiliranjem podatkov, razčlenjevanjem, standardizacijo, določanjem identitete, čiščenjem, izboljševanjem in revidiranjem. S posebnimi orodji IKT zagotoviti izpolnjevanje meril kakovosti podatkov in tako poskrbeti, da podatki ustrezajo svojemu namenu.

Druga oznaka

voditi evidenco podatkov

voditi podatkovno evidenco

upravljati s podatki

upravljati z viri podatkov

upravljati podatkovne baze

Razmerja