Skip to main content

Show filters

Hide filters

načrtovati videz in opremo notranjih prostorov

Description

Description

V skladu z dogovorjenimi standardi kakovosti razviti konceptualno oblikovanje notranjih prostorov, ki bo ustrezalo splošnemu vzdušju, ki ga morajo ustvarjati sobe. Upoštevati naročilo stranke za domače prostore ali koncept umetniške produkcije, kot je film ali gledališka predstava.

Druga oznaka

razvijati posebno notranje oblikovanje

oblikovati specifično notranjo opremo