Skip to main content

Show filters

Hide filters

zagotavljati medoddelčno sodelovanje

Description

Description

Zagotavljati komunikacijo in sodelovanje z vsemi subjekti in ekipami v določeni organizaciji v skladu s strategijo podjetja.

Druga oznaka

učinkovito komunicirati med oddelki

zagotavljati sodelovanje med sektorji organizacije

zagotavljati medsektorsko sodelovanje

zagotavljati sodelovanje med oddelki

sodelovati na medoddelčni ravni

Razmerja