Skip to main content

Show filters

Hide filters

usklajevati okoljske dejavnosti

Description

Description

Organizirati in vključiti vsa okoljska prizadevanja družbe, vključno z nadzorom onesnaževanja, recikliranjem, ravnanjem z odpadki, zdravim okoljem, ohranjanjem okolja in obnovljivimi viri energije.