Skip to main content

Show filters

Hide filters

dosegati prodajne cilje

Description

Description

Dosegati zastavljene prodajne cilje, merjene v prihodkih ali prodanih enotah. Dosegati cilj v določenem časovnem okviru, določiti prednost prodanih proizvodov in storitev ter načrtovati vnaprej.