Skip to main content

Show filters

Hide filters

zagotavljati ustrezno vodenje dokumentacije

Description

Description

Zagotoviti, da se upoštevajo standardi sledljivosti in evidentiranja ter pravila za upravljanje dokumentov, kot je zagotavljanje, da se označijo spremembe, da dokumenti ostanejo berljivi in da se ne uporabljajo zastareli dokumenti.

Druga oznaka

izvajati ustrezno vodenje dokumentacije

zagotavljati ustrezno vodenje dokumentov

ustrezno ravnati z dokumenti

ustrezno voditi dokumentacijo