Skip to main content

Show filters

Hide filters

komunicirati z uporabniki zdravstvenih storitev

Description

Description

Komunicirati s strankami in njihovimi skrbniki z dovoljenjem bolnika, jih obveščati o napredku strank in bolnikov ter varovati zaupnost.

Razmerja