Skip to main content

Show filters

Hide filters

upravljati lesne zaloge

Description

Description

Pregledati zalogo, da bi ugotovili, koliko je je ostalo. Ugotoviti vse poškodovane, okvarjene ali zastarele elemente in jih premakniti na ustrezno mesto. Uporabiti metode kolobarjenja za zagotovitev učinkovite uporabe zalog. Ravnati z blagom skladno z varnimi in odobrenimi metodami ravnanja.