Skip to main content

Show filters

Hide filters

upravljati dejavnosti kmečkega turizma

Description

Description

Voditi osebje dejavnosti kmečkega turizma, kot so načrtovanje in promocija izdelkov in storitev, storitve B&B, gostinstvo v majhnem obsegu, dejavnosti kmečkega turizma in preživljanja prostega časa ali prodaja malih lokalnih kmetijskih proizvodov. Usposobiti osebje za izvajanje različnih storitev v skladu z načrtom.

Druga oznaka

upravljati dejavnosti agriturizma

upravljati dejavnosti turizma na kmetiji