Skip to main content

Show filters

Hide filters

slediti načrtu proizvodnje

Description

Description

Slediti načrtu proizvodnje ob upoštevanju vseh zahtev, rokov in potreb. Ta časovni razpored prikazuje, kateri proizvodi morajo biti proizvedeni v posameznem časovnem obdobju, ter zajema različne parametre, kot so proizvodnja, osebje, zaloge itd. Običajno je povezan s proizvodnjo, pri kateri je v načrtu navedeno, kdaj in kolikšno bo povpraševanje po posameznem proizvodu. Uporabiti vse informacije pri dejanskem izvajanju načrta.

Razmerja