Skip to main content

Show filters

Hide filters

vrste glazur

Description

Description

Različne vrste stekla, izolacijskega stekla in stekla za ogledala ter njihov prispevek k energijski učinkovitosti. Primeri uporabe, prednosti in slabosti ter cene.