Skip to main content

Show filters

Hide filters

sodelovati s pedagoškim osebjem

Description

Description

Komunicirati s šolskim osebjem, kot so učitelji, svetovalni delavci in ravnatelji, v zvezi z vprašanji, ki se nanašajo na dobro počutje učencev. V okviru univerze sodelovati s tehničnim in raziskovalnim osebjem pri pripravi raziskovalnih projektov in vprašanjih, povezanih z njimi.

Razmerja