Skip to main content

Show filters

Hide filters

delo s številkami in merskimi enotami

Description

Description

Uporabljati številske in matematične vsebine, informacije, zamisli in procese za izpolnjevanje osnovnih zahtev učenja in dela; to zajema razumevanje števil, vzorcev, oblik in prostorskih dimenzij ter matematičnega jezika, simbolov, postopkov in načinov razmišljanja, ki se uporabljajo za doseganje konkretnih ciljev.