Skip to main content

Show filters

Hide filters

organizirati kulturne dogodke festivale in razstave

Description

Description

Organizirati dogodke v sodelovanju z lokalnimi deležniki, ki spodbujajo lokalno kulturo in dediščino.

Druga oznaka

skrbeti za organizacijo kulturnih dogodkov festivalov in razstav

promovirati lokalno kulturo in dediščino

organizirati dogodke promocije lokalne kulture