Skip to main content

Show filters

Hide filters

poučevati načine komunikacije

Description

Description

Izbrati dopolnjene ali alternativne metode komunikacije za paciente, na primer samodejne naprave in znakovni jezik, ter poučevati paciente, kako jih uporabljati. Naučiti paciente, ki imajo malo ali sploh nobene zmožnosti za govor, kako ustvarjati zvoke, izboljšati svoj glas ali izboljšati jezikovne spretnosti, da lahko učinkoviteje komunicirajo.

Razmerja