Skip to main content

Show filters

Hide filters

tehnologije za energijo iz obnovljivih virov

Description

Description

Različne vrste trajnostne energije, kot so vetrna, sončna in vodna energija ter energija biomase in biogoriva. Različne tehnologije, ki se uporabljajo za vse večjo izrabo teh vrst energije, kot so vetrne turbine, jezovi za hidroelektrarne, fotovoltaika in koncentrirana sončna energija.

Razmerja