Skip to main content

Show filters

Hide filters

standardi varnosti hrane

Description

Description

Standardi varnosti hrane (npr. ISO 22000), ki so jih razvile priznane organizacije za standardizacijo, ki se ukvarjajo z varnostjo hrane. Mednarodni standard ISO 22000 na primer določa zahteve za učinkovit sistem upravljanja varnosti hrane. Zajema interaktivno komunikacijo, upravljanje sistema, programe predpogojev in načela analize tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk (HACCP).

Druga oznaka

standardi za varnost živil

standardi za varnost hrane