Skip to main content

Show filters

Hide filters

informirati porabnike o obračunanih stroških za porabljeno energijo

Description

Description

Informirati potencialne uporabnike energije o mesečnih provizijah, ki se zaračunavajo za storitve dobave energije, in vseh dodatnih stroških.