Skip to main content

Show filters

Hide filters

zbirati finančne informacije o nepremičninah

Description

Description

Zbiranje informacij o predhodnih transakcijah, v katere so bile vključene nepremičnine, kot so na primer cene, po katerih so bile nepremičnine predhodno prodane, ter stroški obnov in popravil, za pridobitev jasne slike o vrednosti nepremičnine.

Druga oznaka

zbirati finančne podatke o nepremičninah