Skip to main content

Show filters

Hide filters

delovna zakonodaja

Description

Description

Zakonodaja na nacionalni ali mednarodni ravni, ki ureja delovne razmere na različnih področjih, pri oblikovanju katere sodelujejo deležniki na trgu dela, kot so vlada, delojemalci, delodajalci in sindikati.

Druga oznaka

delovno pravo

Razmerja