Skip to main content

Show filters

Hide filters

notranja politika obvladovanja tveganja

Description

Description

Notranje politike obvladovanja tveganj, ki opredeljujejo, ocenjujejo in prednostno obravnavajo tveganja v informacijskem okolju. Metode, ki se uporabljajo za zmanjšanje, spremljanje in nadzor možnosti in učinka katastrofalnih dogodkov, ki vplivajo na doseganje poslovnih ciljev.

Druga oznaka

notranja politika obvladovanja tveganj

interna politika obvladovanja tveganja

notranja politika preprečevanja tveganj

notranja politika za obvladovanje tveganja

notranja politika za spopadanje s tveganji