Skip to main content

Show filters

Hide filters

opredeliti dobavitelje

Description

Description

Določiti možne dobavitelje za nadaljnja pogajanja. Upoštevati vidike, kot so kakovost proizvodov, trajnost, lokalni viri, sezonskost in pokritost območja. Oceniti verjetnost, da se bodo z njimi sklenile koristne pogodbe in dogovori.

Druga oznaka

poizvedovati za dobavitelji

spremljati dobavitelje na trgu

opredeliti ustrezne dobavitelje

iskati dobavitelje

Razmerja