Skip to main content

Show filters

Hide filters

prazniti javne zbiralnike odpadkov

Description

Description

Prazniti posode, nameščene na javnih mestih, ki se uporabljajo za odstranjevanje nenevarnih odpadkov, in odpadke prepeljati v obrate za obdelavo in odstranjevanje odpadkov.