Skip to main content

Show filters

Hide filters

upravljati železniške kretniške bloke

Description

Description

Upravljati mehanske kretniške bloke, nameščene v postavljalnicah. Razumeti različne uporabe kretnic, kot so zapora ali sprejemanje signala; prebrati in razumeti diagram tirov in razporeditev signalizacije, nameščene nad kretniškim blokom. Upravljati naprave za postavljalnice, električna ogrodja, mehanske, pnevmatske ali električne kretnice.