Skip to main content

Show filters

Hide filters

sistemski inženiring na podlagi modela

Description

Description

Sistemski inženiring na podlagi modela (MBSE) je metodologija za sistemski inženiring, ki kot glavno sredstvo sporočanja informacij uporablja vizualno modeliranje. Osredotočen je na oblikovanje in izkoriščanje modelov domen kot glavnega sredstva za izmenjavo informacij med inženirji in tehniki, ne pa na izmenjavo informacij na podlagi dokumentov. Zato odpravlja sporočanje nepotrebnih informacij z opiranjem na abstraktne modele, ki ohranijo le pomembne podatke.