Skip to main content

Show filters

Hide filters

pregledovati trgovsko blago

Description

Description

preverjati, da imajo izdelki, pripravljeni za prodajo, pravilno ceno in da so pravilno prikazani ter da so taki kot v oglasu.

Razmerja