Skip to main content

Show filters

Hide filters

izvajati celosten pristop pri oskrbi

Description

Description

Uporabljanje biopsihosocialnih modelov za zdravljenje in oskrbo in pri tem upoštevanje kulturnih in bivanjskih specifik uporabnika zdravstvenih storitev, da bi na podlagi holističnega pristopa oblikovali praktične ukrepe.